Hủy dịch vụ & hoàn tiền

CANCEL

1. Để đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối của quý khách khi sử dụng dịch vụ của JAPAN TOURIST.

Để đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối của quý khách khi sử dụng dịch vụ của JAPAN TOIRIST, chúng tôi sẵn sàng nhận đổi vé dịch vụ hoặc hủy dịch vụ.

Mọi dịch vụ được đổi dịch vụ khác hoặc hoàn tiền 100% nếu hủy hoặc đổi dịch vụ trước ngày xuất vé ít nhất 8 ngày làm việc.

Nếu hủy dịch vụ trước ngày xuất vé từ 7 ngày làm việc, sẽ bị trừ phần trăm theo quy địch của từng dịch vụ như sau:

2. Hủy Tour:

Bên B huỷ tour trong vòng từ 30 đến 20 ngày trước ngày khởi hành thì bên B sẽ phải thanh toán cho bên A 70% tổng giá trị hợp đồng.

Bên B huỷ tour trong vòng từ 10 đến 05 ngày trước ngày khởi hành thì bên B sẽ phải thanh toán cho bên A 90% tổng giá trị hợp đồng.

Bên B huỷ tour trong vòng từ 04 đến 48 giờ trước ngày khởi hành thì bên B sẽ phải thanh toán cho bên A 100% tổng giá trị hợp đồng

Nếu bên nào đơn phương hủy bỏ hợp đồng thì bên đó phải bồi thường cho bên còn lại 100% tổng giá trị hợp đồng.

Tăng, Giảm Khách:

Nếu bên B giảm quá 10% số lượng khách trong hợp đồng thì bên B vẫn phải thanh toán 100% giá tour cho các khách giảm tiếp theo.

Trường hợp bên B hủy hoặc giảm khi bên A đã hoàn thành các thủ tục để phục vụ cho bên B thì bên B phải chi trả tất cả chi phí đó cho bên A. Đồng thời bên A sẽ cung cấp các giấy tờ có liên quan cho bên B.

Bên B tăng số lượng khách thì bên B phải báo cho bên A bằng thư điện tử (email), bên A sẽ xác nhận cụ thể cho từng trường hợp tăng đó.

0932 871 587
Facebook