CHÍNH SÁCH GIẢM GIÁ VÀ HOA HỒNG

Áp dụng từ ngày 01/10/2019

Tour Nhật Bản 4N

Đối tượng Khách hàng  Đại lý
(HDV)
Đối tác Ghi Chú 
Nhóm 1 - 3 khách - 800.000 1.000.000 Chính sách giảm giá và HH
không áp dụng đồng thời.
Chỉ áo dụng hình thức cao nhất.
Nhóm 4 - 6 khách 600.000 1.000.000 1.200.000
Nhóm 7 - 9 khách 800.000 1.200.000 1.400.000
Nhóm 10 khách trở lên 1.000.000 1.400.000 1.600.000

Tour Nhật Bản Cung đường vàng

Đối tượng Khách hàng  Đại lý
(HDV)
Đối tác Ghi Chú 
Nhóm 1 - 3 khách - 1.000.000 1.200.000 Chính sách giảm giá và HH 
không áp dụng đồng thời.
Chỉ áo dụng hình thức cao nhất.
Nhóm 4 - 6 khách 600.000 1.200.000 1.400.000
Nhóm 7 - 9 khách 800.000 1.400.000 1.600.000
Nhóm 10 khách trở lên 1.000.000 1.600.000 1.800.000

Tour Hàn Quốc

Đối tượng Khách hàng  Đại lý
(HDV)
Đối tác Ghi Chú 
Nhóm 1 - 3 khách - 800.000 1.000.000 Chính sách giảm giá và HH 
không áp dụng đồng thời.
Chỉ áo dụng hình thức cao nhất.
Nhóm 4 - 6 khách 600.000 1.000.000 1.200.000
Nhóm 7 - 9 khách 800.000 1.200.000 1.400.000
Nhóm 10 khách trở lên 1.000.000 1.400.000 1.600.000

Tour Bali

Đối tượng Khách hàng  Đại lý
(HDV)
Đối tác Ghi Chú 
Nhóm 1 - 3 khách - 500.000 500.000 Chính sách giảm giá và HH 
không áp dụng đồng thời.
Chỉ áo dụng hình thức cao nhất.
Nhóm 4 - 6 khách - 600.000 600.000
Nhóm 7 - 9 khách - 700.000 700.000
Nhóm 10 khách trở lên - 800.000 800.000

Điều kiện áp dụng:

- Công ty du lịch gửi bản photo giấy phép kinh doanh và gửi danh thiếp đại diện của Công ty và thông tin người liên hệ về cho Japan Tourist trước khi gửi khách.

- Việc thanh toán sẽ được tiến hành như khách lẻ bình thường.

- Hoa hồng sẽ được trích lại sau khi thanh toán đủ 100% chi phí tour & trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi hai bên đối chiếu xác nhận cụ thể, rõ ràng qua email.

Lưu ý: Đối với trường hợp cá nhân gửi khách thì sẽ xét duyệt và trao đổi cụ thể sau.

0932 871 587
Facebook