CHÍNH SÁCH HOA HỒNG ÁP DỤNG CHO CÁC CÔNG TY DU LỊCH

Áp dụng từ ngày 01/ 10/ 2017

Tour Nhật Bản

Đại Lý  Số Lượng Khách  Hoa Hồng  Ghi Chú 
Hạng C  Từ 1 - 3 Khách 800.000  
Từ 4 - 6 Khách 900.000
Từ 7 - 9 Khách 1.000.000
Hạng B  Từ 10 - 12 Khách 1.200.000
Từ 13 - 15 Khách 1.300.000
Từ 16 - 18 Khách 1.400.000
Hạng A  Từ 19 Khách trở lên 1.600.000

Tour Đài Loan

Đại Lý  Số Lượng Khách  Hoa Hồng  Ghi Chú 
Hạng C  Từ 1 - 3 Khách 500.000  
Từ 4 - 6 Khách 600.000
Từ 7 - 9 Khách 700.000
Hạng B Từ 10 - 12 Khách 900.000
Từ 13 - 15 Khách 1.000.000
Từ 16 - 18 Khách 1.100.000
Hạng A  Từ 19 Khách trở lên 1.300.000

Tour Trung Quốc

Đại Lý  Số Lượng Khách  Hoa Hồng  Ghi Chú 
Hạng C  Từ 1 - 3 Khách 800.000  
Từ 4 - 6 Khách 900.000
Từ 7 - 9 Khách 1.000.000
Hạng B Từ 10 - 12 Khách 1.200.000
Từ 13 - 15 Khách 1.300.000
Từ 16 - 18 Khách 1.400.000
Hạng A  Từ 19 Khách trở lên 1.600.000

Tour Bali

Đại Lý  Số Lượng Khách  Hoa Hồng  Ghi Chú 
Hạng C  Từ 1 - 3 Khách 500.0000  
Từ 4 - 6 Khách
Từ 7 - 9 Khách
Hạng B  Từ 10 - 12 Khách 800.000
Từ 13 - 15 Khách
Từ 16 - 18 Khách
Hạng A  Từ 19 Khách trở lên 1.000.000

Điều kiện áp dụng:

- Công ty du lịch gửi bản photo giấy phép kinh doanh và gửi danh thiếp đại diện của Công ty và thông tin người liên hệ về cho Japan Tourist trước khi gửi khách.

- Việc thanh toán sẽ được tiến hành như khách lẻ bình thường.

- Hoa hồng sẽ được trích lại sau khi thanh toán đủ 100% chi phí tour & trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi hai bên đối chiếu xác nhận cụ thể, rõ ràng qua email.

Lưu ý: Đối với trường hợp cá nhân gửi khách thì sẽ xét duyệt và trao đổi cụ thể sau.

 

0932 871 587
Facebook